Angående transporter av vapenförsändelse är rubriken på doc:et från PTS mannen bredvid mig på tbanan skriver på. Intressant. Hemligt? @ptsse

Angående transporter av vapenförsändelse är rubriken på doc:et från PTS mannen bredvid mig på tbanan skriver på. Intressant. Hemligt? @ptsse